Tài liệu hướng dẫn

Mach3 có thể điều khiển cánh tay robot nếu cánh tay robot có giao diện tương thích ?

Mach3 có thể điều khiển cánh tay robot nếu cánh tay robot có giao diện tương thích.

Để điều khiển cánh tay robot bằng Mach3, bạn cần:

  • Một cánh tay robot có giao diện tương thích với Mach3, chẳng hạn như giao diện Ethernet/IP hoặc Modbus.
  • Phần mềm trung gian để chuyển đổi lệnh từ Mach3 sang giao thức của cánh tay robot.

Một số phần mềm trung gian phổ biến để điều khiển cánh tay robot bằng Mach3 bao gồm:

  • Universal Robots URCap: Tương thích với cánh tay robot Universal Robots.
  • ABB RobotStudio: Tương thích với cánh tay robot ABB.
  • Yaskawa Motoman YRC1000: Tương thích với cánh tay robot Yaskawa Motoman.

Sau khi cài đặt phần mềm trung gian, bạn có thể cấu hình Mach3 để giao tiếp với cánh tay robot. Quá trình cấu hình sẽ khác nhau tùy thuộc vào phần mềm trung gian cụ thể mà bạn đang sử dụng.

Khi Mach3 được cấu hình để điều khiển cánh tay robot, bạn có thể sử dụng G-code để lập trình chuyển động của cánh tay robot. Bạn có thể tạo G-code bằng phần mềm CAM hoặc sử dụng trình chỉnh sửa G-code tích hợp trong Mach3.

Lưu ý rằng việc điều khiển cánh tay robot bằng Mach3 có thể phức tạp hơn so với điều khiển máy CNC thông thường. Bạn nên có kiến thức tốt về lập trình G-code và giao diện cánh tay robot trước khi cố gắng điều khiển cánh tay robot bằng Mach3.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *