Kiểm tra đầu dò dao và code thiết lập dò dao mach3 cnc

Hướng dẫn các bạn Kiểm tra đầu dò dao và code thiết lập dò dao mach3 cnc các thông số các bạn thực hiện thao tác như hình ảnh bên dưới