máy khắc cnc mini

Máy CNC Mini 500×500 Khắc Trên Nhôm Đồng với Sindle 500w Hành trình máy 360x330mm. Với spindle 500w khắc tối đa sâu 1mm, Khắc lên hầu hết các chất liệu như Nhôm Đồng, Gỗ, nhựa, Mica… Đặt hàng liên hệ Zalo: 0986141219 SX máy CNC các Khổ từ 500-1500mm.

Máy CNC Mini 500×500 Khắc Trên Nhôm Đồng với Sindle 500w Hành trình máy 360x330mm. Với spindle 500w khắc tối đa sâu 1mm, Khắc lên hầu hết các chất liệu như Nhôm Đồng, Gỗ, nhựa, Mica… Đặt hàng liên hệ Zalo: 0986141219 SX máy CNC các Khổ từ 500-1500mm.