Đảo chiều chạy máy CNC đảo chiều động cơ

Hướng dẫn các bạn cách Đảo chiều chạy máy CNC đảo chiều động cơ các bạn vào mục config –> ports and Pins –> chỉnh tại mục Dir LowActive nhấp chuột tích màu xanh là thay đổi chiều chạy của động cơ tương ứng với các trục X,Y,Z,A