Sơ đồ đấu nối mạch mach3

Sơ đồ đấu nối mạch mach3

hướng dẫn đấu nối mach3 + driver chi tiết:

Các bạn nối như trên hình, mình làm mẫu nối nguyên trục Z còn lại các trục khác các bạn nối tương tự như nhau với các ngõ còn lại, Hình ảnh cả bộ 3 trục sau khi nối xong thứ tự các dây và nguồn cấp các bạn làm tương tự như trên. Chúc các bạn thành công