Tài liệu hướng dẫn

hướng dẫn viết Post Processor 5 trục powermill 2020

Viết một Post Processor 5 trục cho PowerMill 2020 là một quá trình phức tạp đòi hỏi kiến thức về ngôn ngữ lập trình NC, cấu hình máy CNC, và cách hoạt động của phần mềm PowerMill. Dưới đây là hướng dẫn cơ bản giúp bạn bắt đầu:

1. Hiểu về Post Processor

Post Processor là phần mềm chuyển đổi đường chạy dao từ phần mềm CAM (Computer-Aided Manufacturing) thành mã NC có thể đọc được bởi máy CNC. Với máy CNC 5 trục, Post Processor phức tạp hơn do phải xử lý thêm các chuyển động xoay của các trục thứ 4 và thứ 5.

2. Cài đặt và Môi trường

 • Cài đặt PowerMill 2020: Đảm bảo bạn đã cài đặt PowerMill 2020 trên máy tính của mình.
 • Tài liệu và Ví dụ: Xem xét tài liệu của Autodesk và các ví dụ có sẵn để hiểu cấu trúc và cách viết Post Processor.

3. Cấu trúc cơ bản của Post Processor

Post Processor bao gồm các thành phần chính:

 • Header: Chứa thông tin về máy, người dùng, và các thông số ban đầu.
 • Motion: Xử lý các lệnh di chuyển của máy.
 • Footer: Kết thúc mã NC và đưa máy về trạng thái an toàn.

4. Bắt đầu viết Post Processor

 1. Tạo tập tin Post Processor:
  • Tạo một tập tin mới với định dạng .pmoptz trong PowerMill.
 2. Thiết lập thông tin máy:
  • Trong tập tin .pmoptz, khai báo các thông số cơ bản của máy, bao gồm các trục, giới hạn chuyển động, và các thông số khác.
 3. Viết mã cho các phần chính:

Header

plaintext

begin HEADER
"G21" ; Sử dụng hệ mét
"G17 G40 G49 G80" ; Thiết lập mặc định
"G90" ; Chế độ tuyệt đối
"M6 T[TOOL]" ; Đổi dụng cụ
"G0 G54 X0 Y0 Z[SAFEZ]" ; Đưa máy về vị trí an toàn
end HEADER

Motion

plaintext

begin LINEAR
"G1 X[X] Y[Y] Z[Z] F[FEED]" ; Di chuyển tuyến tính
end LINEAR

begin RAPID
"G0 X[X] Y[Y] Z[Z]" ; Di chuyển nhanh
end RAPID

begin ARC
if (plane == XY)
"G2 X[X] Y[Y] I[I] J[J] F[FEED]" ; Chuyển động cung tròn trên mặt phẳng XY
else
"G2 X[X] Y[Y] Z[Z] I[I] J[J] K[K] F[FEED]" ; Chuyển động cung tròn trên không gian 3D
end ARC

begin ROTARY
"G1 A[A] C[C] F[FEED]" ; Chuyển động xoay
end ROTARY

Footer

plaintext

begin FOOTER
"G0 G28 X0 Y0 Z0" ; Đưa máy về gốc
"M30" ; Kết thúc chương trình
end FOOTER

5. Kiểm tra và Debug

 • Kiểm tra trên máy ảo: Sử dụng phần mềm mô phỏng để kiểm tra mã NC trước khi chạy trên máy thực.
 • Debug: Chỉnh sửa và kiểm tra lại mã để đảm bảo không có lỗi và máy CNC hoạt động đúng như mong muốn.

6. Tài liệu và Hỗ trợ

 • Tài liệu PowerMill: Tìm hiểu thêm về các lệnh và chức năng trong tài liệu của Autodesk.
 • Diễn đàn và Cộng đồng: Tham gia các diễn đàn và cộng đồng trực tuyến để nhận hỗ trợ và học hỏi từ những người có kinh nghiệm.

Kết luận

Viết Post Processor cho máy CNC 5 trục trong PowerMill 2020 đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiến thức chuyên môn. Bằng cách tuân theo các bước trên và kiên trì học hỏi, bạn sẽ có thể tạo ra Post Processor hiệu quả cho máy của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *