Tài liệu hướng dẫn

Hướng Dẫn Thiết Lập Dao Đục Gỗ 3D Trong Phần Mềm Aspire

Hướng Dẫn Thiết Lập Dao Đục Gỗ 3D Trong Phần Mềm Aspire

Thiết lập dao đục gỗ (tool setup) trong phần mềm Aspire là một bước quan trọng để đảm bảo quá trình gia công diễn ra hiệu quả và chính xác. Dưới đây là các bước chi tiết để thiết lập dao đục gỗ 3D trong Aspire.

1. Mở Aspire và Tạo Hoặc Mở Dự Án

 • Mở Aspire: Khởi động phần mềm Aspire trên máy tính của bạn.
 • Tạo Dự Án Mới hoặc Mở Dự Án Có Sẵn:
  • Chọn Create a new file để tạo dự án mới hoặc Open an existing file để mở dự án hiện có.
  • Nhập các thông số của dự án như kích thước vật liệu, đơn vị đo lường và điểm gốc.

2. Thiết Lập Thư Viện Dao (Tool Database)

 • Truy Cập Tool Database:
  • Trên thanh công cụ, chọn Toolpaths > Tool Database để mở thư viện dao.
 • Thêm Dao Mới:
  • Trong Tool Database, chọn New để thêm dao mới.
  • Chọn loại dao phù hợp với công việc gia công 3D của bạn (ví dụ: Ball Nose, End Mill, V-Bit, v.v.).

3. Nhập Thông Số Dao

 • Nhập Thông Số Kỹ Thuật Của Dao:
  • Tool Name: Đặt tên cho dao để dễ nhận biết.
  • Tool Type: Chọn loại dao (Ball Nose, End Mill, V-Bit, etc.).
  • Diameter: Đường kính dao.
  • Pass Depth: Chiều sâu cắt tối đa mỗi lần đi dao.
  • Step Over: Phần trăm đường kính dao di chuyển sang một bên trong mỗi bước cắt.
  • Spindle Speed: Tốc độ quay của trục chính (RPM).
  • Feed Rate: Tốc độ di chuyển của dao theo trục X và Y (mm/phút hoặc in/phút).
  • Plunge Rate: Tốc độ di chuyển của dao theo trục Z khi đâm xuống (mm/phút hoặc in/phút).

4. Lưu Dao Vào Thư Viện

 • Lưu Dao:
  • Sau khi nhập xong các thông số, nhấn ApplyOK để lưu dao vào thư viện.
  • Đảm bảo rằng dao mới đã được thêm vào danh sách các dao trong Tool Database.

5. Tạo Đường Dẫn Công Cụ (Toolpath)

 • Chọn Khu Vực Gia Công: Sử dụng các công cụ vẽ và chọn trong Aspire để chọn khu vực mà bạn muốn gia công.
 • Chọn Dao Để Tạo Toolpath:
  • Chuyển sang tab Toolpaths.
  • Chọn loại toolpath phù hợp với công việc gia công 3D (ví dụ: 3D Roughing, 3D Finishing).
  • Nhấn vào Select để chọn dao từ Tool Database mà bạn vừa tạo.

6. Thiết Lập Thông Số Toolpath

 • Nhập Thông Số Toolpath:
  • Cut Depth: Đặt chiều sâu cắt cho đường dẫn.
  • Material Setup: Thiết lập chiều dày vật liệu, điểm gốc (zero point) và chiều sâu cắt.
  • Clearance: Thiết lập khoảng cách an toàn giữa dao và vật liệu khi di chuyển không gia công.

7. Mô Phỏng và Kiểm Tra Toolpath

 • Mô Phỏng Gia Công:
  • Nhấn Preview Toolpath để mô phỏng quá trình gia công và kiểm tra đường dẫn công cụ.
  • Xem trước kết quả để đảm bảo rằng không có lỗi nào xảy ra.
 • Điều Chỉnh Nếu Cần:
  • Nếu thấy có vấn đề, bạn có thể quay lại chỉnh sửa các thông số dao và toolpath.

8. Xuất G-Code

 • Lưu Toolpath và Xuất G-Code:
  • Khi đã hài lòng với thiết lập, nhấn Save Toolpaths để lưu lại và xuất G-code.
  • Chọn post-processor phù hợp với máy CNC của bạn và lưu file G-code.

9. Chạy G-Code Trên Máy CNC

 • Chuyển G-Code Vào Máy CNC: Sử dụng USB hoặc kết nối mạng để chuyển file G-code vào máy CNC.
 • Thiết Lập Máy CNC:
  • Đặt điểm gốc và thiết lập vật liệu trên bàn máy CNC.
 • Chạy Chương Trình:
  • Bắt đầu chạy chương trình G-code và giám sát quá trình gia công.

Lưu Ý Quan Trọng

 • An Toàn Lao Động: Luôn đeo kính bảo hộ và đồ bảo hộ khi làm việc với máy CNC.
 • Kiểm Tra Trước Khi Gia Công: Luôn kiểm tra lại tất cả các thiết lập và mô phỏng trước khi bắt đầu gia công thực tế để tránh lỗi và hỏng hóc.

Bằng cách làm theo các bước trên, bạn sẽ có thể thiết lập và sử dụng dao đục gỗ 3D trong phần mềm Aspire một cách hiệu quả. Nếu gặp khó khăn, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn của Vectric hoặc tìm sự hỗ trợ từ cộng đồng người dùng Aspire.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *