Tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm chạy máy cnc mini từ A-Z

Hướng Dẫn Tự học phần mềm thiết lập dao Vetric Aspire cho máy cnc Cách vẽ hình. Cách Import vector, hình ảnh vào phần mềm Aspire. Cách tạo 3D. Cách thiết lập dao chạy máy cnc. Hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ bản https://drive.google.com/file/d/1qC0s…

Hướng Dẫn Tự học phần mềm thiết lập dao Vetric Aspire cho máy cnc Cách vẽ hình. Cách Import vector, hình ảnh vào phần mềm Aspire. Cách tạo 3D. Cách thiết lập dao chạy máy cnc. Hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ bản https://drive.google.com/file/d/1qC0s…


ẨN BỚT

2 thoughts on “Hướng dẫn sử dụng phần mềm chạy máy cnc mini từ A-Z

  • Hướng Dẫn Tự học phần mềm thiết lập dao Vetric Aspire cho máy cnc Cách vẽ hình. Cách Import vector, hình ảnh vào phần mềm Aspire. Cách tạo 3D. Cách thiết lập dao chạy máy cnc. Hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ bản

    Reply
    • các bạn mua 1 bộ máy mini loại nào đều có hướng dẫn support và chuyển giao công nghệ nhé, gần như là dạy học luôn rồi

      Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *