Tài liệu hướng dẫn

Hướng Dẫn Cài Mach3 usb Phần mềm điều khiển máy CNC

Hướng Dẫn Cài Mach3 usb Phần mềm điều khiển máy CNC ; link bộ win764bit: https://drive.google.com/drive/folder… CHế Máy CNC các khổ lớn bé 500×500 – 650×1000 – 1000×1000 – 1000×1500 – Các bạn vào kênh trực tiếp để xem video các loại máy. Liên hệ đặt hàng Zalo: 0986141219 +Máy 1500x1500mm: https://www.youtube.com/watch?v=ZSYBW… +Máy 1000x1500mm: https://www.youtube.com/watch?v=GYJFL… +Máy 650x1000mm: https://www.youtube.com/watch?v=JUTJ5… +Máy 500×500 phiên bản nâng cấp T8 spindle 500w https://www.youtube.com/watch?v=DoJBS…

Hướng Dẫn Cài Mach3 usb Phần mềm điều khiển máy CNC ; link bộ win764bit: https://drive.google.com/drive/folder… CHế Máy CNC các khổ lớn bé 500×500 – 650×1000 – 1000×1000 – 1000×1500 – Các bạn vào kênh trực tiếp để xem video các loại máy. Liên hệ đặt hàng Zalo: 0986141219 +Máy 1500x1500mm: https://www.youtube.com/watch?v=ZSYBW… +Máy 1000x1500mm: https://www.youtube.com/watch?v=GYJFL… +Máy 650x1000mm: https://www.youtube.com/watch?v=JUTJ5… +Máy 500×500 phiên bản nâng cấp T8 spindle 500w https://www.youtube.com/watch?v=DoJBS…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *