Tài liệu hướng dẫn

Để lập trình tượng gỗ CNC 5 trục, Bộ xử lý hậu kỳ (post-processor) để chuyển đổi mã CAM

Để lập trình tượng gỗ CNC 5 trục, bạn cần những thứ sau:

Phần cứng:

 • Máy CNC 5 trục
 • Phần mềm lập trình CAM (Computer-Aided Manufacturing) tương thích với máy CNC của bạn
 • Bộ xử lý hậu kỳ (post-processor) để chuyển đổi mã CAM thành mã G-code cụ thể cho máy CNC của bạn

Phần mềm:

 • Phần mềm thiết kế 3D (CAD) để tạo mô hình 3D của tượng gỗ
 • Phần mềm CAM để tạo đường chạy dao và mã G-code cho máy CNC
 • Phần mềm mô phỏng (tùy chọn) để mô phỏng chuyển động của máy CNC và mã G-code trước khi thực sự chạy nó trên máy

Kỹ năng:

 • Kiến thức cơ bản về thiết kế 3D (CAD)
 • Hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của lập trình CNC 5 trục
 • Nắm rõ phần mềm CAM và quy trình lập trình
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng phân tích

Các bước lập trình tượng gỗ CNC 5 trục:

 1. Tạo mô hình 3D của tượng gỗ: Sử dụng phần mềm CAD để tạo mô hình 3D của tượng gỗ. Mô hình 3D này sẽ là cơ sở cho các đường chạy dao và mã G-code.
 2. Nhập mô hình 3D vào phần mềm CAM: Nhập mô hình 3D vào phần mềm CAM. Phần mềm CAM sẽ sử dụng mô hình 3D để tạo các đường chạy dao và mã G-code cho máy CNC.
 3. Tạo các đường chạy dao: Sử dụng phần mềm CAM để tạo các đường chạy dao cho máy CNC. Các đường chạy dao xác định đường dẫn mà máy CNC sẽ đi theo để gia công tượng gỗ.
 4. Tạo mã G-code: Phần mềm CAM sẽ sử dụng các đường chạy dao để tạo mã G-code. Mã G-code là ngôn ngữ lập trình được máy CNC hiểu và thực hiện.
 5. Chuyển đổi mã G-code thành mã cụ thể cho máy: Sử dụng bộ xử lý hậu kỳ để chuyển đổi mã G-code thành mã cụ thể cho máy CNC của bạn. Mã cụ thể cho máy tính có tính đến các đặc điểm cụ thể của máy CNC của bạn, chẳng hạn như phạm vi chuyển động và khả năng gia công.
 6. Mô phỏng mã G-code (tùy chọn): Sử dụng phần mềm mô phỏng để mô phỏng chuyển động của máy CNC và mã G-code trước khi thực sự chạy nó trên máy. Điều này có thể giúp bạn phát hiện và khắc phục bất kỳ sự cố tiềm ẩn nào trước khi chúng xảy ra trên máy CNC thực tế.
 7. Chạy mã G-code trên máy CNC: Chuyển mã G-code đã mô phỏng hoặc đã sửa đổi vào máy CNC của bạn và chạy nó. Máy CNC sẽ thực hiện các đường chạy dao và gia công tượng gỗ theo thiết kế.

Lưu ý: Quy trình lập trình có thể khác nhau tùy thuộc vào phần mềm CAM và máy CNC cụ thể mà bạn đang sử dụng. Luôn tham khảo hướng dẫn sử dụng của phần mềm và máy CNC để biết thông tin chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *